divendres, de desembre 25, 2009

CAMBRES DE COMERÇ


Les cambres de comerç es creen com a associació empresarial en els seus inicis. Els propietaris empresarials ajuntats i constituïts en un organisme oficial vetllaran per els interessos del comerç en la seva àrea d'influència.
1-Promoure el comerç en les viles i ciutats
2-Aconseguir regulacions municipals per tal de facilitar el moviment mercantil
3-Recollir informació i estadística per els seus afiliats
4-Intentar evitar la competitivitat excessiva dins la seva demarcació
Bàsicament aquestes serien les seves motivacions fundacionals.
L'Estat espanyol les té regulades per llei, i en podríem destacar que totes les empreses i autònoms tenen l'obligació de contribuir al seu manteniment mitjançany quotes anuals.


Sóc empresari des de l'any 1993 i puc assegurar que l'ùnic "servei" que he m'ha donat de la Cambra de comerç de Sant Feliu de Guixols ha estat el rebut annual (que no he pagat mai). Ni informació, ni ajudes, ni col.laboració, ni assessorament... res. Només el rebut.
Després de no haver satisfet l'import que s'em reclamava, vaig rebre la primera i ùnica carta que he rebut de la Cambra de Sant Feliu, on s'em explicava que tota entitat o persona sotmesa al impost de actvitat econòmica (I.A.E) havia de satisfer el rebut annual per llei. I em convidaven a satisfer-los les quotes impagades. Els vaig respondre amb una atre carta, explicant-los que el volum de facturació de la meva empresa ens eximia del impost del IAE i que per tant, ja que segons ells, era aquest import el que determinava la meva quota els feia saber que jo pagava "zero" d'IAE. I que qualsevol número multiplicat per zero és zero.
Després, els mostrava el meu interés en pagar el doble que m'exigíen si de veritat la Cambra es posava a treballar per donar suport a les empreses i a afavorir de veritat el comerç i les transaccions de bens i serveis.
Mai he rebut resposta. Els rebuts annuals han continuat arrivant...

A principis de Desembre de 2009, en plena crisi econòmica, quan tots els empresaris estem intentant de salvar les nostres empreses la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guixols passa al atac.
Tots aquells agosarats que vam decidir no pagar les quotes i que tampoc mai hem rebut ni un sol servei de la Cambra hem rebut carta de la Hisenda espanyola, reclamant-nos els pagaments en 15 dies. Amb amenaça d'embargament si demoravem el pagament dins aquets 15 dies.
Finalment he hagut de pagar amb recàrrecs.

Per tot el que acabo d'explicar, demano la demolició del edifici de la Cambra de Sant Feliu i la seva disolució per ineptitud, vagancia, mala fè, negligència, desidia i mala pràctica, la venda del solar i el repartiment dels beneficis entre tots els afil.liats amb preferència per tots aquells qui puguin aportar; xecs, pagarés o lletres de canvi impagades i retornades.
Crec que seria el millor servei que ens podria fer la Cambra i n'estic segur que seria el millor servei que mai haurà pogut fer a les empreses de la seva demarcació.
I als seus dirigents i treballadors, no els desitjo res més del que fem els empresaris i treballadors de veritat. Esforç, treball i dignitat

Artwoods; I'm looking for a saxophonist

dimarts, de desembre 08, 2009

13-D


Aquest proper diumenge dia 13 de desembre es celebra a Catalunya la primera gran onada de consultes per la sobiriania del principat.
Possiblement el sí guanyi per una majoria bastant amplia i per diferents motius.
Però busquem en un hipotètic futur on aquestes consultes haguessin arrassat el país de manera afirmativa, on el proper president de la Generalitat declarés unilateralment l'independència de Catalunya.

Ens enviaria l'estat espanyol els tancs? d'entrada no, però no ho descartarem...
Espanya disposa de 3 ministeris que actuarien (aquets sí, de manera fulminant), Interior, Exterior i Defensa. Abans de posar-se en evidència davant el mon, l'estat espanyol practicaria "el joc ras i la patacada al cap".
D'entrada l'autonomia catalana quedaria suspesa per les "Cortes generales" i els jutjes estrella no dubtarien ni un segon en fer arrestar als responsables. Possiblement s'ìniciarien campanyes de descrèdit dels mateixos ; affaires bruts, amants, borratxeres i d'altres temes denigrants (us sona això?). Socialment, els serveis d'intel.ligència espanyols intentaríen aixecar la consciència de les masses espanyoles que viuen aquí, buscaríen imatges de la "represora" policia catalana fustigant a pobres i indefensos ciutadans espanyols a Catalunya. Ens presentarién al mon com uns "nazis" (amb més intesitat que ara) i els rotatius espanyols i els corresponsals extrangers a Madrid ens empalaríen amb articles que explicaríen a la humanitat que els Serbis eren bona gent al costat dels catalans...
No els hi cal enviar-nos els tancs... I no veig que estiguem preparats ni tant sols per defensar-nos d'aquestes mesures de "baixa intensitat"

Si totes aquestes mesures els resultessin fallides sempre disposarien d'uns dies, unes setmanes, potser 2-3 mesos per fer incursions militars fins que a alguna Organització Internacional se li ocorrugues condemnar els fets i  fer pressió per aturar-les. I en 2-3 mesos els tancs espanyols han fet 30 voltes a tot Catalunya... A més, recordem que som a "l'Europa dels Estats"

Siguem un país, fem-ho!!!!
Però no ens podem permetre un altre fracàs, seria la condemna final per el país.
Com defensar la nostra gent l'endemà de declarar-nos independents és més important que la mateixa declaració.
Preparem-nos a fer coses gens edificants i molt detestables, no tot seràn lliçons de democràcia en diades festives com el 13-D.

Els amos-Citadel