diumenge, de març 04, 2007

A NOSALTRES QUI ENS DEFENSA ?

L´Ombusman espanyol presentant recurs d´inconstitucionalitat al nou estatut, aprovat en referendum per el poble català...de tots els estatuts és l´únic que ha estat recorregut per Múgica. No el paguem nosaltres a aquest senyor?

No cal recolar fins a Espartero per adonar-se que a una part del ejercit espanyol "li posa dura" desfil.lar amb els tancs a Canaletes. Que potser tampoc els paguem nosaltres?

Els alts tribunals del Estat embolicats en recusacions i guerres internes en pro de dir-nos als catalans fins on podem arribar dins el "seu" país...Tampoc cobren aquets dels nostres impostos?

Els dos partits polítics majoritaris a l´Estat ja ens tenen presa la mida i saben que fer-nos servir d´arma llancívola els dona rèdits. No dubten en fer volar el seu "boomerang" a gust i necesitat partícular, i es que els vots a Múrcia són molt importants!!!. A aquets tampoc els paguem, oi?

Part del poble espanyol no dubte en titllar-nos amb els tòpics més suats i retrograts dignes de l´època del exterminador i netejador ètnic, Don Francisco de Quevedo.
Insolidaris, perifèrics, separatistes...etc. Per aixó ens "ajuden" boicotejant els nostres productes i minoritzant la nostre llengua i cultura.
tampoc reben els nostres importos aquets?

Després de no reflexionar massa, un s´adona que l´ùnic que reben sense gaires morros són els nostres diners. El demés els sobra tot, fins i tot nosaltres mateixos.

I a nosaltres qui ens defensa?

Aretha Franklin; Respect